Hakowanie Genów

O inżynierii genetycznej mówi się od dłuższego czasu, ale tak naprawdę od niedawna staje się ona rzeczywistością. Ogromny udział miało tu upowszechnienie się technologii CRISPR (wycinanie uszkodzonego genu i zastępowanie go genem prawidłowym). Innymi istotnymi kwestiami w tym obszarze są: manipulowanie genami, eksperymenty na ludzkich zarodkach oraz sekwencjonowanie ludzkiego i medycyna personalizowana. Na dzień dzisiejszy nieznane są konsekwencje edytowania genów, ale w kontekście cyberbezpieczeństwa pierwszym zagrożeniem wydaje się być przede wszystkim niepożądany dostęp do danych genetycznych – zarówno do informacji cyfrowych (w tym stanu naszego zdrowia, potencjalnych chorób etc.), jak i do próbek wysyłanych do analizy.

Mind reading

Badania w zakresie neurotechnologii oraz rozwój dziedziny pozwalają sądzić, że wizja komunikacji między osobami wyłącznie za pomocą ich mózgów (brain to brain communication), już staje się rzeczywistością. Pierwsza bezpośrednia interakcja bran to brain między ludźmi miała miejsce w 2014 roku. Przykładami rozwoju tej dziedziny są firma Neuralink (i opracowana przez nią technologia neural lace) czy urządzenie AlterEgo Headset (za którego pomocą można wyłącznie pomyśleć o haśle, żeby zostało ono zwerbalizowane przez system). Nietrudno więc sobie wyobrazić konsekwencje upowszechnienia się tego typu rozwiązań i ewentualnego dostępu do nich przez cyberprzestępców.

To tylko wycinek raportu

Future of Crime

W PEŁNEJ WERSJI RAPORTU
(ponad 100 str.):

  • Pełne opisy wszystkich zagrożeń DZIŚ, JUTRO i POJUTRZE
  • Szczegółowe wnioski z badania jakościowego,
  • Wywiady i komentarze ekspertów,
  • Więcej inspirujących przykładów dotychczasowych ataków